Zasedání Zastupitelstva města Ostrava

31.01.2024
0a. - Zahájení
čas: 09:07:46
Mgr. Dohnal
09:07:46
Předložení
0b. - Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31.01.2024
čas: 09:07:53
Mgr. Dohnal
09:07:53
Předložení
Ing. Macura, MBA
1
09:09:22
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:09:56
Předložení
Ing. Macura, MBA
2
09:10:27
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:10:45
Předložení
0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31.01.2024
čas: 09:11:41
Mgr. Dohnal
09:11:41
Předložení
Ing. Harvánek
1
09:12:42
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:12:45
Předložení
0d. - Informace o ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města
čas: 09:13:11
Mgr. Dohnal
09:13:11
Předložení
1. - Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
čas: 09:14:13
Mgr. Dohnal
09:14:13
Předložení
2. - Informace o činnosti orgánů města
čas: 09:14:53
Mgr. Dohnal
09:14:53
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
09:15:29
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:19:00
Předložení
Ing. Riger
1
09:20:44
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:23:03
Předložení
Mgr. Bajgarová
2
09:23:08
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:24:50
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
1
09:25:32
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:26:24
Předložení
Ing. Macura, MBA
1
09:26:34
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:27:08
Předložení
Ing. Macura, MBA
2
09:27:40
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:30:54
Předložení
Mgr. Bajgarová
3
09:34:42
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:36:15
Předložení
Ing. Macura, MBA
3
09:36:25
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:37:30
Předložení
Bc. Boháč, MBA
1
09:39:26
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:40:51
Předložení
Ing. Macura, MBA
4
09:41:07
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:42:10
Předložení
Bc. Boháč, MBA
2
09:42:34
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:42:51
Předložení
3. - Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města vzneseného na 12. zasedání dne 06.12.2023
čas: 09:43:29
Mgr. Dohnal
09:43:29
Předložení
4. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě
čas: 09:44:10
Mgr. Dohnal
09:44:10
Předložení
5. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO s účinností od 31.1.2024
čas: 09:44:37
Mgr. Dohnal
09:44:37
Předložení
44. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na organizaci Členského fóra Asociace turistických informačních center ČR v Ostravě ve dnech 3.-5.4.2024 společnosti Černá louka s.r.o.
čas: 09:45:11
Mgr. Dohnal
09:45:11
Předložení
45. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Klub českých velocipedistů v Hrabové na realizaci projektu IVCA 2024 Ostrava
čas: 09:46:00
Mgr. Dohnal
09:46:00
Předložení
46. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
čas: 09:46:36
Mgr. Dohnal
09:46:36
Předložení
47. - Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů zastupitelstva města
čas: 09:47:02
Mgr. Dohnal
09:47:02
Předložení
48. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt „ENERGETICKÁ OPATŘENÍ – Recyklační linka a Fotovoltaické elektrárny objektů SAREZA“
čas: 09:47:28
Mgr. Dohnal
09:47:28
Předložení
49. - Mimořádné dotace v oblasti sportu II.
čas: 09:48:16
Mgr. Dohnal
09:48:16
Předložení
6. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 1/2023, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2023
čas: 09:48:42
Mgr. Dohnal
09:48:42
Předložení
Ing. Macura, MBA
1
09:49:34
Diskuse
Mgr. Dohnal
09:56:15
Předložení
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D.
1
09:56:21
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:01:19
Předložení
Ing. Macura, MBA
2
10:02:30
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:06:35
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
1
10:06:42
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:12:19
Předložení
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D.
2
10:12:23
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:16:09
Předložení
Mgr. Jureček
1
10:16:15
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:19:20
Předložení
JUDr. Semerák
1
10:19:26
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:24:54
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
2
10:25:01
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:25:49
Předložení
Ing. Macura, MBA
3
10:25:55
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:29:45
Předložení
JUDr. Semerák
2
10:29:52
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:33:19
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
1
10:33:26
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:36:22
Předložení
Ing. Macura, MBA
4
10:36:29
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:39:41
Předložení
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D.
3
10:41:30
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:43:03
Předložení
JUDr. Semerák
3
10:43:06
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:44:41
Předložení
V. Polák
1
10:44:50
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:46:27
Předložení
občan města Ostravy
1
10:46:37
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:54:25
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
3
10:54:45
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:55:20
Předložení
občan města Ostravy
1
10:55:23
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:56:55
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
4
10:57:04
Diskuse
Mgr. Dohnal
10:59:01
Předložení
V. Polák
2
10:59:06
Diskuse
Mgr. Dohnal
11:00:31
Předložení
50. - Návrh odpovědi na stížnost občanů
čas: 11:01:03
Mgr. Dohnal
11:01:03
Předložení
0f. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města
čas: 11:41:00
Mgr. Dohnal
11:41:00
Předložení
občan města Ostravy
1
11:42:31
Diskuse
Mgr. Dohnal
11:44:44
Předložení
občan města Ostravy
1
11:45:51
Diskuse
Mgr. Dohnal
11:50:23
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
11:53:18
Diskuse
Mgr. Dohnal
11:56:29
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
1
11:56:35
Diskuse
Mgr. Dohnal
11:58:55
Předložení
Mgr. Bajgarová
2
11:59:29
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:00:41
Předložení
V. Polák
1
12:00:55
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:03:18
Předložení
Mgr. Bajgarová
3
12:03:21
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:03:32
Předložení
občan města Ostravy
1
12:03:53
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:07:19
Předložení
občan města Ostravy
1
12:08:28
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:10:41
Předložení
Ing. Macháček
1
12:10:47
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:11:24
Předložení
Ing. Macura, MBA
1
12:11:28
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:16:56
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
2
12:17:13
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:18:55
Předložení
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D.
1
12:18:57
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:23:18
Předložení
V. Polák
2
12:23:22
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:26:14
Předložení
Mgr. Bajgarová
4
12:26:21
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:27:53
Předložení
Ing. Tichánková
1
12:28:00
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:31:20
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
3
12:31:25
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:33:07
Předložení
Mgr. Bajgarová
5
12:33:12
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:34:08
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
1
12:34:13
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:36:06
Předložení
občan města Ostravy
1
12:36:11
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:37:57
Předložení
Mgr. Bajgarová
5
12:38:24
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:38:44
Předložení
občan města Ostravy
1
12:39:24
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:41:55
Předložení
JUDr. Semerák
1
12:42:28
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:43:24
Předložení
50. - Návrh odpovědi na stížnost občanů
čas: 12:43:43
Mgr. Dohnal
12:43:43
Předložení
7. - Registrace akcí a Rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Ministerstva pro místní rozvoj "Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit"
čas: 12:44:21
Mgr. Dohnal
12:44:21
Předložení
8. - Schválení změny č. 1 Programového rámce IROP Integrované územní Strategie Ostravské metropolitní oblasti
čas: 12:44:58
Mgr. Dohnal
12:44:58
Předložení
51. - Ukončení mezinárodního projektu POTEnT - závěrečná informativní zpráva a finanční ukončení projektu
čas: 12:45:30
Mgr. Dohnal
12:45:30
Předložení
52. - Podnět ke zrušení Regulačního plánu v lokalitě Nám. Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích
čas: 12:45:57
Mgr. Dohnal
12:45:57
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
12:46:15
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:48:41
Předložení
9. - Financování akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o. z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
čas: 12:49:05
Mgr. Dohnal
12:49:05
Předložení
10. - Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro projekt "ITI - Pokročilé metody ve vzdělávání"
čas: 12:49:45
Mgr. Dohnal
12:49:45
Předložení
11. - Souhlas s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání včetně konektivity na ZŠ Krásné Pole“
čas: 12:50:26
Mgr. Dohnal
12:50:26
Předložení
12. - Souhlas s podmínkami udržitelnosti ze SFŽP ČR na projekt „Rekonstrukce ul. Jahnova – zelené parkování Mariánské Hory“
čas: 12:51:00
Mgr. Dohnal
12:51:00
Předložení
13. - Udělení titulu Talent roku a poskytnutí ceny 100 tis. Kč každému z oceněných studentů
čas: 12:51:33
Mgr. Dohnal
12:51:33
Předložení
14. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy
čas: 12:52:08
Mgr. Dohnal
12:52:08
Předložení
15. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 v rámci Programu na podporu rozvoje kvality školství
čas: 12:52:40
Mgr. Dohnal
12:52:40
Předložení
16. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu
čas: 12:53:11
Mgr. Dohnal
12:53:11
Předložení
17. - Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2024 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy
čas: 12:53:41
Mgr. Dohnal
12:53:41
Předložení
Bc. Zapletalová
1
12:54:02
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:54:15
Předložení
V. Polák
1
12:54:18
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:55:37
Předložení
53. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2024 v oblasti volný čas
čas: 12:56:06
Mgr. Dohnal
12:56:06
Předložení
Mgr. Mika
1
12:56:25
Diskuse
Mgr. Dohnal
12:57:22
Předložení
54. - Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2024 v oblastech sociální péče, protidrogová prevence, podpora osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví
čas: 12:57:47
Mgr. Dohnal
12:57:47
Předložení
18. - Návrh uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti - pozemek parc.č. 1800/88, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
čas: 12:58:29
Mgr. Dohnal
12:58:29
Předložení
19. - Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s Římskokatolickou farností Ostrava - Moravská Ostrava v rámci stavby „Parkovací dům za katedrálou“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
čas: 12:59:04
Mgr. Dohnal
12:59:04
Předložení
20. - Návrh na svěření nemovitých věcí v k. ú. Muglinov, obec Ostrava městskému obvodu Slezská Ostrava
čas: 12:59:38
Mgr. Dohnal
12:59:38
Předložení
21. - Návrh na svěření majetku statutárního města Ostravy, a to Cisternové automobilové stříkačky, městskému obvodu Hošťálkovice
čas: 13:00:09
Mgr. Dohnal
13:00:09
Předložení
22. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava (ul. Lihovarská a ul. Fryštátská)
čas: 13:00:38
Mgr. Dohnal
13:00:38
Předložení
23. - Návrh na záměr města směnit části pozemků v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
čas: 13:01:06
Mgr. Dohnal
13:01:06
Předložení
24. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava (Ostravské zahrady s.r.o.)
čas: 13:01:33
Mgr. Dohnal
13:01:33
Předložení
25. - Návrh na nevydání souhlasu s nabytím spoluvlastnických podílů k nemovitostem v k. ú. Orlová, obec Orlová
čas: 13:02:03
Mgr. Dohnal
13:02:03
Předložení
26. - Návrh koupit nemovité věci, a to pozemek, stavbu účelové komunikace v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek včetně stavby účelové komunikace a dešťovou kanalizaci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava městskému obvodu Plesná
čas: 13:02:33
Mgr. Dohnal
13:02:33
Předložení
27. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. V Koutech), návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (lokalita poblíž řeky Odry)
čas: 13:03:13
Mgr. Dohnal
13:03:13
Předložení
28. - Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (pozemek p.č.st. 86/4)
čas: 13:03:15
Mgr. Dohnal
13:03:15
Předložení
29. - Souhlas s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Proskovice, obec Ostrava
čas: 13:03:47
Mgr. Dohnal
13:03:47
Předložení
30. - Souhlas s návrhem na záměr města prodat části pozemku parc. č. 939/1 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
čas: 13:04:17
Mgr. Dohnal
13:04:17
Předložení
31. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
čas: 13:04:49
Mgr. Dohnal
13:04:49
Předložení
32. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
čas: 13:05:16
Mgr. Dohnal
13:05:16
Předložení
33. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
čas: 13:05:43
Mgr. Dohnal
13:05:43
Předložení
34. - Návrh na záměr města prodat spoluvlastnické podíly k pozemkům v k.ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka
čas: 13:06:09
Mgr. Dohnal
13:06:09
Předložení
35. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
čas: 13:06:38
Mgr. Dohnal
13:06:38
Předložení
36. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
čas: 13:07:07
Mgr. Dohnal
13:07:07
Předložení
37. - Návrh nesouhlasit se záměrem města prodat pozemek v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
čas: 13:07:33
Mgr. Dohnal
13:07:33
Předložení
R. Starý
1
13:07:45
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:07:59
Předložení
38. - Návrh nesouhlasit se záměrem města prodat pozemek v k.ú. Poruba, obec Ostrava
čas: 13:08:21
Mgr. Dohnal
13:08:21
Předložení
39. - Návrh nesouhlasit se záměrem města prodat části pozemků v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava
čas: 13:08:46
Mgr. Dohnal
13:08:46
Předložení
55. - Návrh na odejmutí částí pozemku parc.č. 3479/1, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
čas: 13:09:14
Mgr. Dohnal
13:09:14
Předložení
56. - Návrh neuznat vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
čas: 13:09:51
Mgr. Dohnal
13:09:51
Předložení
57. - Návrh koupit část pozemku v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
čas: 13:10:19
Mgr. Dohnal
13:10:19
Předložení
58. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
čas: 13:10:50
Mgr. Dohnal
13:10:50
Předložení
59. - Návrh nesouhlasit se záměrem města prodat pozemek v k. ú. Svinov, obec Ostrava
čas: 13:11:20
Mgr. Dohnal
13:11:20
Předložení
60. - Návrh prodat části pozemku parc.č. 3479/1, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Pivovarská)
čas: 13:11:49
Mgr. Dohnal
13:11:49
Předložení
61. - Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací stavby "Polyfunkční budova na křižovatce ulic Nádražní - Českobratrská" v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
čas: 13:12:28
Mgr. Dohnal
13:12:28
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
13:12:49
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:13:26
Předložení
Ing. Tichánková
1
13:13:35
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:14:49
Předložení
Mgr. Bajgarová
2
13:14:51
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:15:16
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
1
13:16:00
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:16:17
Předložení
62. - Dohoda o ukončení sporu se společností Husuli s.r.o.
čas: 13:16:42
Mgr. Dohnal
13:16:42
Předložení
Ing. Macura, MBA
1
13:18:11
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:18:41
Předložení
Ing. Macura, MBA
1
13:18:58
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:28:32
Předložení
JUDr. Semerák
1
13:28:51
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:32:02
Předložení
Ing. Macura, MBA
2
13:32:06
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:34:03
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
13:34:12
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:36:02
Předložení
JUDr. Semerák
2
13:36:04
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:36:53
Předložení
Ing. Macura, MBA
3
13:37:08
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:38:55
Předložení
JUDr. Semerák
3
13:38:58
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:40:25
Předložení
Ing. Macura, MBA
4
13:41:47
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:45:39
Předložení
Mgr. Bajgarová
2
13:46:17
Diskuse
Mgr. Dohnal
13:47:12
Předložení
63. - Návrh neuplatnit smluvní pokutu vůči společnosti IRCE s.r.o.
čas: 13:47:52
Mgr. Dohnal
13:47:52
Předložení
64. - Návrh uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní s předkupním právem a zákazem zcizení (Rezidence Stodolní)
čas: 14:20:14
Mgr. Dohnal
14:20:14
Předložení
vedoucí odboru
1
14:20:44
Diskuse
Mgr. Dohnal
14:21:05
Předložení
65. - Návrh uzavřít Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností související s Kupní smlouvou s předkupním právem a zákazem zcizení a Smlouvu o zřízení předkupního práva a zákazu zcizení, návrh udělit předchozí souhlas s převodem věcí a návrh neuplatnění předkupního práva k těmto věcem - vše Matrosovova 14
čas: 14:21:41
Mgr. Dohnal
14:21:41
Předložení
40. - Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava za 2. pololetí 2023
čas: 14:22:23
Mgr. Dohnal
14:22:23
Předložení
41. - Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za rok 2023
čas: 14:23:01
Mgr. Dohnal
14:23:01
Předložení
42. - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2023
čas: 14:23:46
Mgr. Dohnal
14:23:46
Předložení
43. - Zpráva o činnosti KV ZM za 2. pololetí 2023
čas: 14:24:21
Mgr. Dohnal
14:24:21
Předložení
0d. - Dotazy, připomínky, podněty členů ZM a organizační záležitosti
čas: 14:24:52
Mgr. Dohnal
14:24:52
Předložení
Ing. Pražák, Ph.D.
1
14:25:14
Diskuse
Mgr. Dohnal
14:26:18
Předložení